เกี่ยวกับ Asia Cold Chain Show

Asia Cold Chain Show หรือ ACCS  งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านห้องเย็น การขนส่งเย็นและห่วงโซ่ความเย็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางธุรกิจในการนำเสนอโซลูชั่นส์และอุปกรณ์ด้านห้องเย็น การขนส่งควบคุมอุณหภูมิ การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า การควบคุมอุณหภูมิ การขนถ่ายสินค้าและวัสดุและห่วงโซ่ความเย็นเพื่อการพัฒนาขีดศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้โซลูชั่นส์ควบคุมอุณหภูมิอาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, การค้าปลีก, เภสัชภัณฑ์และอีกมากมาย โดยงานจะจัดร่วมกับ Pharma Logistics งานแสดงโซลูชั่นส์ด้านการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อเภสัชภัณฑ์ งานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการพบปะกันในอุตสาหกรรมฯ แบบตัวต่อตัว ถือเป็นเวทีนัดพบประจำปีของอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็น การขนส่งเภสัชภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก

โดยงานแสดงสินค้าได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงเป็นทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่ห้องเย็น, การขนส่งควบคุมอุณหภูมิและห่วงโซ่ความเย็น และกลุ่มผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นผู้มีความต้องการใช้โซลูชั่นส์ดังต่อไปนี้

  • บริษัทห่วงโซ่ความเย็น
  • ผู้นำด้านการผลิตอาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์ทะเลและซีฟู๊ดส์รวมไปถึงพืชสวนและดอกไม้
  • กลุ่มค้าปลีก
  • ผู้แปรรูปอาหารและเนื้อสัตว์
  • เจ้าของห้องเย็น
  • บริษัทขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
  • ผู้นำเข้าและส่งออกอุปกรณ์และอะไหล่
  • หน่วยงานราชการและสมาคมทางการค้า

Asia Cold Chain Summit งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านห่วงโซ่ความเย็น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 02- 03 ธันวาคม 2562 เป็นงานสัมมนา2 วัน ที่มีการพูดคุยในหัวข้อที่หน้าสนใจรวมไปถึงงานเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ซึ่งคุณจะได้พบกับตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงจากตลาด และถือเป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่ความเย็นจากทั่วโลก

คลิ๊กเพื่อติดต่อฝ่ายขาย

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดงานฯ
© Copyright 2019 | www.asiacoldchainshow.com | All rights reserved | Disclaimer
Website by: Xpoteck