เกี่ยวกับ Pharma Logistics

Pharma Logistics: สถานที่แห่งการนัดพบของอุตสาหกรรม!

การพัฒนาห่วงโซ่ความเย็นชีวภาพ

กระแสของการเปิดของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและพื้นที่จัดเก็บ งสำหรับผลิตภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์และชีวภาพ เติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทรถบรรทุกและ 3PLs ตอนนี้มีบริการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมากขึ้น เทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและวัสดุทดลองทางคลินิกหรือ CTMs กำลังก้าวหน้าเช่นเดียวกับเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ระบบดิจิตอลสำหรับการติดตามการจัดส่งผ่านซัพพลายเชน

ภาพรวมของการขนส่งเภสัชภัณฑ์ Sourcebook คาดการณ์ว่าโครงการห่วงโซ่ความเย็นในปัจจุบันคิดเป็น 19% (12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ของอุตสาหกรรม 78.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นถึง 22% (16.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ของอุตสาหกรรม 93.8 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 ภูมิภาคเอเชียมีส่วนช่วยในการเติบโต 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: pharmaceuticalcommerce.com

Pharma Logistics เป็นงานที่สนับสนุนความท้าทายของอุตสาหกรรมและสร้างเวทีทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบารอุปกรณ์การขนส่งโลจิสติกส์รวมไปถึงเทคโนโลยีและบริการที่อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ต้องการเพื่อการดำเนินงานด้านซัพพลายเชนที่ราบรื่น

โดยมุ่งหวังรวบรวมผู้ประกอบการจากทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นส์การบันทึกข้อมูล การขนถ่ายเภสัชภัณฑ์ภาคพื้นดิน, เซนเซอร์, บรรจุภัณฑ์และคอนเทนเนอร์สำหรับยา, โซลูชั่นส์การควบคุมอุณหภูมิ,การขนส่งควบคุมอุณหภูมิและการติดตามตรวจสอบห่วงโซ่ความเย็นโดยใช้อุปกรณ์ GPS และเทคโนโลยีรวมไปถึงโซลูชั่นส์อื่นๆที่อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ต้องการ

กลุ่มผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ, โลจิสติกส์, ฝ่ายการกระจายสินค้า, คลังสินค้า,ชิปปิ้ง, ตัวแทนจำหน่ายยา, ผู้นำเข้าและส่งออก, หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน จากบริษัทด้านเภสัชภัณฑ์และกลุ่มผู้ซื้อจากอุตสาหกรรมชั้นนำ

PHARMA LOGISTICS  ครอบคลุมทุกความต้องการของซัพพลายเชนการขนส่งเภสัชภัณฑ์

ภายในงานฯ เป็นการแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ล่าสุดจากผู้ประกอบการโซลูชั่นส์การบันทึกข้อมูล, การขนถ่ายผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ภาคพื้นดิน, การควบคุมอุณหภูมิ,การขนส่งควบคุมอุณหภูมิ, การติดตามตรวจสอบห่วงโซ่ความเย็นโดยใช้ GPS และเทคโนโลยีรวมไปถึงโซลูชั่นส์อื่นๆ

จองพื้นที่ของคุณวันนี้ !

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
© Copyright 2019 | www.asiacoldchainshow.com | All rights reserved | Disclaimer
Website by: Xpoteck