สนับสนุนการจัดงานฯ

เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน Asia Cold Chain Show 2019 หรือ ACCS

การสนับสนุนการจัดงานจะทำให้คุณได้พบกับความคุ้มค่าทางการตลาด เพราะเราจะช่วยทำการตลาดแบรนด์ของคุณ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แพ็กเก็จผู้สนับสนุนของเราจะทำให้คุณได้เข้าร่วมแสดงสินค้าของคุณควบคู่ไปกับการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเราจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณก่อนที่จะออกแบบแผนการตลาดที่เป็นของคุณโดยเฉพาะ !

คุณจะได้อะไรถ้าคุณเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน ACCS …

การสนับสนุนการจัดงานจะทำให้บริษัทและแบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ประดับภูมิและระดับนานาชาติ เพื่อทำให้คุณก้าวเข้าสู่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฯ

บริษัทของคุณจะได้รับการทำการตลาดที่หลากหลาย Manch Exhibitions ไม่เพียงแต่ส่งเสริมกิจกรรมให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมล์โดยตรงเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปที่ลูกค้ารายใหม่ ๆ ผ่านโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการแทรกในสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม และส่งบัตรเชิญถึง 30,000 แผ่นทางไปรษณีย์ไปยังผู้เข้าชมงานที่เป็นเป้าหมายของคุณ

กิจกรรมทางการตลาดของเราจะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์และบริษัทของคุณรวมไปถึงสินค้าและบริการที่คุณกำลังต้องการ

ทำการตลาดไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย

การสร้างเครือข่ายถือเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยงานประชุมสัมมนาของเราจะทำให้แบรนด์ของคุณได้พบกับผู้เข้าร่วมงานประชุมที่มีประสิทธิภาพมีอำนาจในการตัดสินใจ และเป็นกระบอกเสียงในอุตสาหกรรมฯ ทั่วโลก รวมไปถึง สมาคม หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงบริษัทในเมืองไทยที่เป็นรูปแบบ MNCs

Contact our sales team to know more about exhibiting or sponsorship opportunities.
© Copyright 2019 | www.asiacoldchainshow.com | All rights reserved | Disclaimer
Website by: Xpoteck