จุดแข็งของประเทศไทย

ประเทศไทย- ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาค

ศูนย์เศรษฐกิจภูมิภาค ตั้งอยู่ในใจกลางเอเชีย เหมาะสำหรับนักลงทุนเพราะถือเป็นประตูสู่ตลาดเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของไทยและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก การแข่งขันด้ายต้นทุนมนุษย์และการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นบทบาทสำคัญในการเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ประเทศไทย – เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน

ประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นซึ่งส่งผลให้การไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 21% ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเทียบกับร้อยละ 0.7 ของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานะเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับ บริษัท ข้ามชาติระดับโลก (MNE)

ประเทศไทย – ศูนย์กลางการเชื่อมต่อธุรกิจทั่วโลก

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งอาเซียนขึ้นเป็นตลาดเดียวที่เอื้อต่อการไหลเวียนของสินค้า และการไหลเวียนของบริการการลงทุน เงินทุนและแรงงานที่มีทักษะในภูมิภาค ด้วยความคืบหน้าและการขยายตัวต่อไปเราจะกลายเป็นศูนย์กลางของกลไกทางเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียน

ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับคู่ค้าหลายรายทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการค้าเสรีทั่วโลกที่เป็นอิสระและเป็นธรรมในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนินการเจรจา FTA ใหม่ ๆ

ประเทศไทย – จุดเชื่อมต่อถนนภูมิภาค

ประเทศไทยมีถนนมากกว่า 465,000 กิโลเมตรและมีเครือข่ายทางหลวงที่กว้างขวางซึ่งเชื่อมต่อกันในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังได้ปรับปรุงและสร้างเครือข่ายถนนระหว่างประเทศใหม่อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคกับประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นจีนอินเดียเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์และกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อถนนในระดับภูมิภาค

 

ประเทศไทย – ระบบรถไฟและระบบขนส่งมวลชน

รถไฟมากกว่า 4,000 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย แผนงานในการสร้างรถไฟทั้งสองรางและรถไฟความเร็วสูงทำให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น ระบบขนส่งมวลชนใหม่ในกรุงเทพฯยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะมีการหยุดการผลิตใหม่ทั้งหมดกว่า 175 จุดในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

ประเทศไทย – ภาษีเงินได้บุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แข่งขันได้ ด้วยการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเป็น 20% ในปี 2556 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำสุดในประเทศอาเซียนเป็นอันดับที่ 2 ไม่เพียง แต่สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทำให้อาณาจักรอยู่ในอันดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

 

Quality Lifestyle

For more information, kindly visit http://www.boi.go.th/index.php?page=thailand_advantages&language=en

Source: Thailand Board of Investment
© Copyright 2019 | www.asiacoldchainshow.com | All rights reserved | Disclaimer
Website by: Xpoteck